Vanliga Frågor & Viktig Info

Läs detaljerade villkor här.

Spådom Grundinfo

Grundkategorier

Generell: Vill du ha en generell läsning så får du den information som dyker upp, utan att det riktas mot något särskilt område. 
Specifikt område eller frågor: Om du har frågor som du söker svar på, eller särskilda områden (så som kärlek, karriär, andlighet, osv) som du vill har vägledning inom så kan du även få sådana läsningar. Dessa inkluderar oftast både insikt och råd i nutid och den närmsta tiden framöver.
Förutsägelse: En fokus på framtiden och framtida händelser eller resultat.
Medial: Kommunikation med älskade bortgångna personer, förfäder eller andar och väsen.

Spådom = Dynamisk

Tänk på att spådomar är dynamiska, ej statiska. Det innebär att det är bäst att se dem som vägledning och ej skrivet i sten.


Olika synska och intuitiva människor kan ha olika åsikter om detta. Själv anser jag att saker i framtiden kan förändras. Det verkar visserligen finnas vissa händelser som kan anses som förutbestämda, men vi kan alltid påverka hur och när framtida händelser sker, och ibland kan vi helt ändra vilket spår vi är på.

Inga 3epartsläsningar

Detta är en viktig etisk ståndpunkt som jag ej avviker ifrån. Jag gör absolut ej s.k. tredjepartsläsningar.
En tredjepartsläsning är när man läser intentioner, tankar, känslor eller framtiden av en person som inte själv har gett medgivande att bli läst. Undantag är då det gäller unga barn, eller en delad framtid med någon.
För att ge ett exempel: om du har en fråga om ett förhållande så läser jag bara din sida och framtid inom förhållandet och ditt kärleksliv. Jag kommer inte läsa om din partner är otrogen, utan ser istället om du kommer uppleva att någon är otrogen mot dig. Det kan verka som en liten skillnad, men etiskt är den oerhörd.

Detta grundar sig i medgivande, rätten till privatliv och fri vilja; jag vill ej bli läst utan mitt medgivande och därav behandlar jag andra så som jag själv vill bli behandlad.

Områden att undvika/tänka till om

Jag läser ej:

  • Specifika datum; Jag arbetar med ungefärliga tider av etiska skäl.

  • Dödsläsning (datum, orsak).

  • Seriösa hälsotillstånd; Jag erbjuder hälsoläsningar men om du misstänker ett seriöst hälsotillstånd så sök läkarhjälp!

  • Tredjepartsläsningar.

Jag ber dig tänka till om följande, men kan hjälpa dig under vissa omständigheter:

  • Graviditet och fertilitet.

  • Hälsoproblem, om du inte har ett seriöst hälsoproblem och samtidigt söker professionell hjälp.

  • Oerhört personliga, livsförändrande frågor där du möjligen ej vill veta svaret om det är negativt. Jag ger den sanning som jag ser, på både gott och ont, så tänk till om du verkligen vill ha svaret du söker!

©2020 - 2021, Wild Moon Lilith (Nadia L. Bond)