Priser

Spådom

Kostnad: Priset varierar beroende på vilken vägledning eller tjänst du söker. Se nedan för detaljer (priser inkl. moms).

Betalning sker över PayPal eller Swish.

1-kort: 25 kr

3-kort: 62,50 kr

Kärlekläggning: 125 kr

Karriärläggning: 125 kr

Hälsoläggning: 125 kr

Andlig Guide-läggning: 125 kr

Intuitiv, "Vanlig"*: 218,75 kr

Intuitiv, "Fördjupad"**: 275 kr

Förbannelse*** Insikt: 250 kr

Mediumship: 250 kr

Föräldraskap/Känsliga ämnen: Fråga för individuellt pris!

Övrigt: Fråga för individuellt pris!

Leveranstid: De flesta läsningar levereras inom 72 timmar efter betalning, men några tar längre tid. Om du behöver en snabbare leverans mot en kostnad, hör av dig!

Innehåll: Läsningarna är gjorda i skrift, och kan vara allt mellan en till nio sidor lång!

* En "vanlig" intuitiv läsning inkluderar så många kortläggningar som jag känner behövs, samt intuitiva meddelanden. Detta är en väldigt detaljerad läsning!

** Samma som ovan, men innehåller fler ämnen eller frågor, eller går än djupare in i detalj. 

*** En s.k. "förbannelse insikt" är en läsning som kollar av om du har någon förbannelse, jinx, ont öga eller annan negativ energi eller väsen kring dig. 

Magi

Kostnad: Priserna varierar beroende på vilken effekt du söker. Se nedan för detaljer (priser inkl. moms). 

Betalning sker över PayPal eller Swish.

Vanlig Effekt*: 187,50 kr

Ta bort negative energier och väsen/Clearing: 375 kr

Beskydd: 250 kr

Individanpassad Effekt**: 375 kr

Leveranstid: De flesta trollformler utförs inom en vecka efter betalning, men du får mer detaljerad leveranstid när du bokar.

Innehåll: Du får foton av trollformelns utförande om det är lämpligt. Du får även ett s.k. efterbehandlingsdokument där du får information om hur allt gick och vad du själv kan göra för att hålla igång eller vidare stärka effekten du eftersöker. 

Allt utförs över distans, och om något behövs (så som ett namn eller foto) så får du veta det när du bokar in dig. Du behöver inte göra något själv för att effekten ska ta vid, förutom i sällsynta fall där du kan behöva göra något för att underlätta rensningen av negativ energi eller negativa väsen (så som att placera ut salt eller tända rökelse). 

* Vanliga effekter inkluderar tur, karriär, kärlek och hälsa. OBS! Kärleksformler är generella och ej riktad mot en person du vill ha - de fokuserar på att attrahera kärlek i överlag, av etiska skäl!

** Om du vill kombinera olika effekter eller ha något specifikt/individuellt utformat så kan du välja detta alternativ. 

Healing

Kostnad: Startpris är 625 kr (inkl. moms). Priser varierar beroende på dina behov och förfrågningar. vary depending on needs and requests. 

Betalning sker över PayPal eller Swish.

Leveranstid: Reikihealing kan ta olika lång tid, men en typisk session är ca 45 minuter långt.

Utförandet sker på en dedikerad, inbokad tid.

©2020 - 2021, Wild Moon Lilith (Nadia L. Bond)